Trwa ładowanie

Ochrona danych osobowych

Polski English

Dane osobowe użytkownika systemu zamówień internetowych B2B firmy SoundTrade (zwanego dalej Systemem B2B): imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy wprowadzane są do systemu sprzedaży firmy SoundTrade Mirosław Stępiński, ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno NIP: 678-120-08-88 (zwanego dalej Operatorem) służącego do fakturowania kontrahentów po pozytywnej weryfikacji przesłanego formularza rejestracyjnego, poprzez który użytkownik zgłasza wolę składania zamówień za pośrednictwem Systemu B2B. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco weryfikować poprawność danych i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w tej mierze.

Użytkownik Systemu B2B wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę SoundTrade Mirosław Stępiński, ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno NIP: 678-120-08-88 zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami). Dane wykorzystane będą w celu realizacji zawartych umów sprzedaży. Zamawiający został pouczony o prawie wglądu do tych danych, żądania ich zmiany oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.

Użytkownik Systemu B2B może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Brak takiej zgody nie wpływa na obowiązek realizacji zamówienia przez Operatora.

Licencję na ten produkt posiada: SoundTrade Mirosław Stępiński

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności